Gifted Learners

Tukuna kia rere

Te tāutu i ngā pūmanawa Māori

E whakatakoto ana te rārangi arowhai nei i ngā tūtohi, ngā tūāhuatanga, me ngā āheinga, ā, kua whakahiato mai i ngā mahi a Mahaki, P rāua ko Mahaki, C (2007) me Bevan-Brown (2012).

Mahaki, P. rāua ko Mahaki, C.

DOC, 61.50 KB

Bevan-Brown.

DOCX, 31.42 KB

Whakamahia te rārangi arowhai nei hei tāutu i te ākonga e noho pūmanawa ana i roto i tētahi, i ētahi rānei o ngā tū wāhanga. Kōrerohia ngā whakaritenga ka whai ake ki te taha o te whānau o ia ākonga i tāutuhia ai.

Te tāutu i ngā pūmanawa Māori

DOCX, 20.10 KB

Kia whakatinanahia aua whakaritenga ki ngā aratohu e hāpai ai i te whakamahere mā ngā ākonga pūmanawa.

He kai kei aku ringa